Eid Mubarak!!!

 
 
I dag inledes Eid al-fitr och jag önskar er Eid Mubarak!!!
 
 
 
Denna högtid firas in med massa god mat.
 
 
och en masa annat söt och gott.
 
 
Men vad är Eid ul-fitr?
 

Eid ul-fitr

Under slutet av fastemånaden ramadan firas eid ul-fitr som är den andra av de båda högtiderna i den islamiska kalendern. På arabiska betyder eid något som återvänder och upprepas vid en viss tid. Ordet eid har emellertid med tiden kommit att avse en fest. Ordet fitr är roten till ordet iftar (att bryta fastan) och betecknar slutet på fastemånaden. Det vore fel att anta att muslimer firar att de inte längre behöver fasta, då den som fastat i själva verket är ledsen över att ramadan är över. Vad muslimer firar är att Gud har tillåtit dem att delta i och slutföra fastemånaden och hänge sig åt andlig reflektion. Muslimer firar att Gud i Hans oändliga barmhärtighet och visdom kan acceptera deras gärningar och belöna dem.

…Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er – kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet.4

En eid (eller fest) utförs inte på det sätt som de flesta kanske tror. Efter den föregående nattens observation av månen, vilket indikerar att ramadan är över, vaknar muslimer för gryningsbönen och början på en mycket speciell dag. I de tidiga morgontimmarna förbereder sig de som har fastat inför den speciella eidbönen. Det har blivit till sed att ta på nya kläder för att fira eid då ”Gud är vacker och Han älskar det som är vackert.”5 Det är vidare en handling av dyrkan att äta några dadlar före bönen för att betona att fastemånaden är över. Därtill är det förbjudet att fasta på eiddagen eftersom det är en dag av firande och åminnelse av Gud.

Det är brukligt att äta några dadlar till frukost före eidbönen som ett tecken på att man inte fastar.

Eidbönen hålls utomhus på en stor öppen plats. I dåligt väder, eller på grund av brist på lämpliga arrangemang, förrättas den ibland även i moskéerna. Då de som skall delta i bönen samlas på böneplatsen utbyts gratulationer som ”eid Mubārak” samt böner för varandra som ”må Allah acceptera våra handlingar”. Barn hoppas på gåvor och de äldre reflekterar över vilken inverkan ramadan har haft på dem. Eidbönen skiljer sig något från de vanliga bönerna och även om den inte är obligatorisk är det starkt rekommenderat att delta. I bönen står de bedjande skuldra mot skuldra och tackar Gud, inte bara för glädjen över ramadan, utan också för de otaliga välsignelser Han skänker oss varje dag.
 
Före bönen inleds skall en viss summa – zakāt al-fitr – ha skänkts till fattiga. Varje vuxen muslim som har ekonomisk möjlighet förväntas ge en liten mängd som ungefär motsvarar 70 kr från vilka livsmedel köps och distribueras till fattiga.
 
Vid slutet av bönen upplöses församlingen för att återvända hem eller fira på annat sätt. Muslimer försöker efterlikna profeten Muhammeds (över honom vare Guds frid och välsignelser) vägledning genom att färdas till platsen för eidbönen via olika vägar. Detta och det faktum att bönen hålls på en öppen plats manifesterar på ett tydligt sätt islam och hur muslimer tackar Gud. Den faktiska eiddagen är bara en dag, men i många muslimska länder kan företag och kontor hållas stängda i upp till en vecka.

(Eid i Pakistan <3)
 
( båda bilderna är från heliga Mecca <3 )
 
 

(info: http://islam.se/islams-fem-pelare/hogtider)

Kommentera här: