Ramadan del 6!!!

 

 Vad ogiltiggör fastan?

Svar: Det som ogiltiggör fastan är det som bryter den och det är:

  1. Intim samvaro,
  2. att äta,
  3. att dricka,
  4. utlösning av sädesvätska pågrund av begär,
  5. det som liknar mat och dryck,
  6. avsiktliga kräkningar,
  7. utflöde av blod pågrund av koppning och
  8. utflöde av menstruationdblod eller det blod som kommer efter graviditeten.
 
 
(Info ifrån: http://al-ibadah.com/index.php-article=1264.html)

Kommentera här: