Ramadan del 8!!!

 
 
Vad är laylat al-Qadr (allmaktens natt) för något?

 

Svar:
بسم الله الرحمن الرحيم

I Allāhs, den mest Nåderikes, den mest Barmhärtiges namn.

Assalāmu 'alaykum wa ramatullāhi wa barakātuhu 

Laylat al-Qadr är en av de mäktigaste nätterna som äger rum under en av de ojämna nätterna av de 10 sista dagarna under ramadān. Denna natt hittar man mest troligast under en av följande nätter: 21:a, 23:e, 25:e, 27:e eller 29:e [fi: enligt muslimsk kalender; månkalender.].

I den heliga Koranen nämner Allāh Ta'ālā om denna natt:

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ 

"SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt. Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder, Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader; då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!" (Sūratul Qadr, Djuz 30)

 عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: تحروا ليلة القدر في الوتر، من العشر الأواخر من رمضان. (باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر) 

Ummul mu'minīn (de troendes moder) 'Āishah, radi Allāhu 'anha (må Allāh vara nöjd med henne),  rapporterar: Rasūlullāh (Allāhs Sändebud), sall Allahu 'alayhi wa sallam (må Allāhs frid och välsignelser vara över honom), sade: "Sök efter allmaktens natt under de ojämna nätterna bland de tio sista nätterna i ramadān." (Bukhārī, sid. 157, #2017, Darus Salām)

Och Allāh Ta'ālā vet bäst

Muftī Luqman Hansrot

 

(info ifrån http://fragaimamen.se/vad-ar-laylat-al-qadr-allmaktens-natt/)

(svaret på frågan är Mufti Luqman Hansrot´s egna ord)

Kommentera här: