Ramadan del 5!!!

 
Under månaden Ramadan uppmans muslimer  mer än vanligt att ställa upp för andra. Det görs på olika sett. Bla:
 
* Vi betallar zakat, vilket är en sorts skatt som varje muslim betallar in innan eller under Ramadan. De pengar som kommer in går till mat och klädder till de som inte har råd själv med det.
 
* Vi hjälper andra, om det så är någon som är sjuk, i sorg eller ibehov utav hjälp i någon form.
 
* Vi skänker pengar till de som behöver hjälp ekonomiskt, privat så som till organisationer.
 
Med andra ord så är detta månaden alla uppmannas att ge ifrån hjärtat mer än vanligt.
 
 
 
Tips på att donera till:
www.muslimaid.se
http://islamic-relief.se/
https://hihfad.org/
https://www.whitehelmets.org/en

Ramadan del 4!!!

 
 
 
Vad är Suhoor?
 

Suhoor är den måltid som man tar tidigt på morgonen, före gryningen.

Man går upp före fajr och börjar dagen med att äta suhoor. Man slutar äta strax före morgonbönen (fajr-bönen). Då börjar fastan för dagen.

Profeten (saw) betonade att man ska äta suhoor om man fastar. Han(saw) sade:

”Ta suhoor för det finns välsignelse i den.”

Han (saw) sade också:

”Ta suhoor även om det bara är en klunk vatten.”

En del muslimer hoppar över suhoor men det är bättre att äta suhoor varje dag.

Ramadan del 3!!!

 
 
Vad är Iftar?
 

Iftar är ett mål som man äter när man brytar fastan. Man äter Iftar i slutet av dagen efter att solen har gått ner.

Först bryter man fastan och gör kvällsbönen (Maghrib) och sedan börjar man äta iftar.
Många bryter fastan med dadlar eftersom profeten Muhammed (saws) brukade göra så. Om man inte har dadlar hemma kan man bryta fastan med vatten istället.

Det är bra om vi bryter fastan direkt när det är dags att göra det och utan försening.

 
 (infon kommer ifrån: http://www.barnskolan.se/iftar.shtml)
 
 
 
Lite tips på olika maträtter att bryta fastan med:
http://indianhealthyrecipes.com/iftar-recipes-ramadan-recipes/