Zakat Al-Fitr är!!!

 
Vad är Zakat?
 
Zakat eller Zakat Al-Fitr som vi muslimer säger är en skatt som vi betallar in varje Ramadan. Det är en sorts välgörenhets skatt som endast går till folk i nöd. Oftas till mat när fastan antinge bryts eller innan den börjar, till folk i nöd (människor i behov utav pengar här hemma, krigs drabbade, sjukdoms drabbade, föräldralösa m.m). 
Zakat är en handling som gör gott och som ses som en välsingnelse ifrån Allah. En stor osjälviskhet och är given för Muslimer världen över.
 
Vem ska betalla Zakat?
Det gör alla muslimer, oavsett om du är ung eller gamal. Det är en skyldighet, men ingen börda då den endast gör gott för andra. Ända undantaget är om du hör till dem som är i behov utav den.
 
Hur mycket ska man betalla i Zakat?
Man ska minst ge 2,5 % utav sin förmögenhet (vad man kännat ihop).
 
När ska den vara inbetalld?
Zakat betallar man in från 1 dagen i Ramadan, i år 17 maj, fram till innan Eid bönen, i år 15 juni, annars räknas den enbart som vanlig välgörenhet. Kommer den in för sent så kan den ej användas till sitt syfte under Ramadan.
 
Vart betalar man in den?
Man kan betalla in den till olika Muslimska organisationer som ser till att den kommer rätt. Så som tex:
http://islamic-relief.se/tag/zakat-al-fitr/
https://www.syriarelief.org.uk/?gclid=EAIaIQobChMIo8-NraKi2wIVo7DtCh1_GQ1cEAAYASAAEgJ54_D_BwE
http://www.croydonict.com/zakat-al-fitr-2015-going-to-gaza
https://www.muslimaid.org/sudan/
 
Vill ni veta mer om Zakat Al-Fitr så kan ni gå in på:
http://www.islamguiden.com/zakat.shtml#.Wwi_O_ZuLcs
Där kan ni även läsa mer om Eid <3
 
 
 

Ramadan 2018!!!

 
I kväll börjar årets Ramadan, den heliga faste månaden. I år börjar den i kväll och slutar den 14 juni.
För mig blir det nytt, då jag inte kan delta i fastan helt pga graviditeten. Så känns lite konstigt att inte
kunna delta. Men Ramadan kommer nästa år igen. Subbanallah!!!
 
Och va vad nu Ramadan igen?
 
Ramadan är i den muslimska kalendern den nionde månaden och en helig fastemånad som är en av Islams heliga pelare. Ramadan är den månad under vilken Koranen  först uppenbarades för profeten Muhammed. Under 29 eller 30 dagar måste alla rättrogna muslimer fasta, det vill säga avhålla sig från att äta, dricka, röka och ha sexuellt umgänge från gryning till solnedgång (Koranen 2:183-187)
 
Men varför fastar man då?
Genom att fasta en hel månad så lär man sig tålamod och ödmjukhet och öka sitt medvetande om religionen.
Det är tillåtet att avstå från fasta om man är: barn, äldre, sjuk, gravid eller andra åkommor som gör att man är ibehov utav vätska och föda. 
I fastan så ingår det även att man ska betalla en sorts skatt som heter Zakat. Den skatten går till de som behöver dem mest, så som tex fattiga eller människor i nöd i tex krigshärjade områden. Att betalla Zakat är obligatoriskt, om du inte står utan ekonomi själv, och räknas som en utav de stora gärningarna du kan göra. Under Ramadan så tänker många extra på dem som behöver lite mer i livet. Det är en medveten het som öppnas upp mer genom fastans gång. Så att göra goda gärningar under Ramadan är både viktigt och en självklarhet.
 
Så Ramadan handlar inte bara om att ransaka sig själv och bli ett bättre jag. Det handlar också om att ha förståelse och ödmjukhet gemtemot andra. Att ställa upp för sina systrar och bröder oavsett vem man är och vad man själv har.
 
Men den största anledningen till Ramadan är att komma närmare Allah och visa tacksamhet och uppskattning i Allahs namn.
 
 
 
Vill ni veta mer om Ramadan eller Islam besök då www.islam.nu eller besök en moske i din stad.
 

Eid Mubarak!!!

 
 
I dag inledes Eid al-fitr och jag önskar er Eid Mubarak!!!
 
 
 
Denna högtid firas in med massa god mat.
 
 
och en masa annat söt och gott.
 
 
Men vad är Eid ul-fitr?
 

Eid ul-fitr

Under slutet av fastemånaden ramadan firas eid ul-fitr som är den andra av de båda högtiderna i den islamiska kalendern. På arabiska betyder eid något som återvänder och upprepas vid en viss tid. Ordet eid har emellertid med tiden kommit att avse en fest. Ordet fitr är roten till ordet iftar (att bryta fastan) och betecknar slutet på fastemånaden. Det vore fel att anta att muslimer firar att de inte längre behöver fasta, då den som fastat i själva verket är ledsen över att ramadan är över. Vad muslimer firar är att Gud har tillåtit dem att delta i och slutföra fastemånaden och hänge sig åt andlig reflektion. Muslimer firar att Gud i Hans oändliga barmhärtighet och visdom kan acceptera deras gärningar och belöna dem.

…Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er – kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet.4

En eid (eller fest) utförs inte på det sätt som de flesta kanske tror. Efter den föregående nattens observation av månen, vilket indikerar att ramadan är över, vaknar muslimer för gryningsbönen och början på en mycket speciell dag. I de tidiga morgontimmarna förbereder sig de som har fastat inför den speciella eidbönen. Det har blivit till sed att ta på nya kläder för att fira eid då ”Gud är vacker och Han älskar det som är vackert.”5 Det är vidare en handling av dyrkan att äta några dadlar före bönen för att betona att fastemånaden är över. Därtill är det förbjudet att fasta på eiddagen eftersom det är en dag av firande och åminnelse av Gud.

Det är brukligt att äta några dadlar till frukost före eidbönen som ett tecken på att man inte fastar.

Eidbönen hålls utomhus på en stor öppen plats. I dåligt väder, eller på grund av brist på lämpliga arrangemang, förrättas den ibland även i moskéerna. Då de som skall delta i bönen samlas på böneplatsen utbyts gratulationer som ”eid Mubārak” samt böner för varandra som ”må Allah acceptera våra handlingar”. Barn hoppas på gåvor och de äldre reflekterar över vilken inverkan ramadan har haft på dem. Eidbönen skiljer sig något från de vanliga bönerna och även om den inte är obligatorisk är det starkt rekommenderat att delta. I bönen står de bedjande skuldra mot skuldra och tackar Gud, inte bara för glädjen över ramadan, utan också för de otaliga välsignelser Han skänker oss varje dag.
 
Före bönen inleds skall en viss summa – zakāt al-fitr – ha skänkts till fattiga. Varje vuxen muslim som har ekonomisk möjlighet förväntas ge en liten mängd som ungefär motsvarar 70 kr från vilka livsmedel köps och distribueras till fattiga.
 
Vid slutet av bönen upplöses församlingen för att återvända hem eller fira på annat sätt. Muslimer försöker efterlikna profeten Muhammeds (över honom vare Guds frid och välsignelser) vägledning genom att färdas till platsen för eidbönen via olika vägar. Detta och det faktum att bönen hålls på en öppen plats manifesterar på ett tydligt sätt islam och hur muslimer tackar Gud. Den faktiska eiddagen är bara en dag, men i många muslimska länder kan företag och kontor hållas stängda i upp till en vecka.

(Eid i Pakistan <3)
 
( båda bilderna är från heliga Mecca <3 )
 
 

(info: http://islam.se/islams-fem-pelare/hogtider)